פחותו
?כמה חזקים אתם בוויקיפדיה
... :מאגר ערכי ויקיפדיה במשחק עומד על
:השיא החודשי
:השיא של כל הזמנים